Disclaimer

 

Disclaimer en copyright © 2016 – Vakantiewoningen Hoeve de Burgh
De website van vakantiewoningen Hoeve de Burgh is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. vakantiewoningen Hoeve de Burgh behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. vakantiewoningen Hoeve de Burgh aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

 

Alle Rechten voorbehouden
Niets uit deze website mag worden veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vakantiewoningen Hoeve de Burgh. Elk gebruik van dit materiaal ten behoeve van reclame en of activiteiten van gelijke strekking is expliciet verboden en zal juridisch worden vervolgd. vakantiewoningen Hoeve de Burgh wil een ieder verzoeken om dergelijke activiteiten of een verdenking hiervan te melden. vakantiewoningen Hoeve de Burgh is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

 

Restricted rights
Except for agreed Internet operational purposes, no part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without prior permission of vakantiewoningen Hoeve de Burgh on behalf of the copyright holders. Any use of this material to target advertising or similar activities is explicitly forbidden and will be prosecuted. vakantiewoningen Hoeve de Burgh requests to be notified of any such activities or suspicions thereof.

Aanvraag doen?

Edmee
Je wordt nog niets in rekening gebracht

Ons adres

Vakantiewoningen Hoeve de Burgh
Kiewegracht 7
6271BN – Gulpen

Routebeschrijving